Rada Starszych Bractwa

Członkowie Rady Starszych Bractwa > kadencja 2022-2026


Hetman   – Prezes Zarządu

Lech Gęborski


 Strażnik Honoru i Tradycji – I vice Prezes

Piotr Kurek


Mistrz Ceremoniału  – II vice Prezes

Dariusz Szulik


Strażnik Pergaminu       –  Sekretarz

Zbigniew Czakon


Strażnik Skarbu         –  Skarbnik

Józef Klink


Strażnik Broni         –  Strzelmistrz

Krystian Kowacz


Chorąży Bractwa   –  Członek Zarządu

Robert Bugla


Koordynator Zadań   –  Członek Zarządu

Marek Kurek


Koordynator Zadań-  Członek Zarządu

Marek Twardawa


Udostępnij podstronę
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print