Składki członkowskie

Rada Starszych Bractwa ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2020 :

1.Wysokość składki członkowskiej na 2020r. wynosi;

a) dla członka zwyczajnego bractwa 260,00 zł

b) dla członka wspierającego bractwo 400,00 zł

2.Termin płatności składki ;do końca marca 2020 roku, lub na pisemną prośbę członka, w dwóch ratach płatnych w terminie : I rata w kwocie 130,00 zł do końca marca 2020 roku, II rata w kwocie 130,00 zł do końca czerwca 2020 roku

3.Składka dla osób uczących się i nie pracujących, do 25 roku życia wynosi 1zł/m ( 12 złoty na rok ) płatne jednorozowo do końca marca 2020 r

4.Wpisowe dla studentów i osób uczących się ale nie pracujących, do 25 roku życia wynosi 120,00 zł

5.Członkowie BKMR po ukończeniu 70 roku życia opłacają składkę w wysokości 50 % składki ustalonej, natomiast po ukończeniu 75 roku życia, za ich pisemną zgodą ,zostają zwolnieni z opłacania składki i zakwalifikowani w poczet Członków Honorowych .

6.Wpisowe pozostaje bez zmian i wynosi 240,00- zł

Udostępnij podstronę
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print