ZDARZYŁO SIĘ W MARCU 2013

Marzec, to pierwszy intensywny w zdarzenia miesiąc roku 2013. I tak w kolejności :

  • WIELKA ŁAWA BRACTWA oceniła pracę Rady Starszych w roku 2012. Potwierdziła zasadność wszystkich działań w oparciu o sprawozdanie Rady które przedstawił Hetman, oraz kompleksową kontrolę Komisji Rewizyjnej przedstawioną przez jej Przewodniczącego. Jednym z ustaleń, jest wprowadzenie poprawki do regulaminu obierania Króla Kurkowego, dopuszczającej jego wyłonienie również poprzez rywalizację strzelecką podczas “Strzelania Królewskiego”. Dotychczas, ta rywalizacja strzelecka wyłaniała wyłącznie honorową asystę Króla, czyli Jego Rycerzy.
  • STRZELBA PRAKTYCZNA to nowa u nas konkurencja strzelecka mająca uzupełnić – podstawowe u nas –  współzawodnictwo w strzelaniu z broni czarnoprochowej. Bardzo dynamiczna i ciekawa, polega na pokonywaniu parkurów w których rozmieszczono cele, które należy trafić za pomocą strzelby śrutem lub breneką. Liczy się celność i czas. Tabelę wyników znajdziecie jak zwykle na podstronie „komunikaty”
  • RYBNICKIE SPOTKANIA CZARNOPROCHOWE to już 9 rok tej imprezy organizowanej przez rybnickie Bractwo. Odbywała się w wielu miejscach, począwszy od strzelnicy LOK na Paruszowcu, poprzez strzelnicę kopalni ”Anna”, strzelnicę żorskiego Bractwa na „Dębinie”. Od trzech lat realizujemy ją na naszej, pięknej strzelnicy w Jejkowicach.  Odbywa się z reguły w każdą ostatnią niedzielę miesiąca i jest otwarta dla każdego pasjonata broni czarnoprochowej.
  • KARABIN/PISTOLET PRAKTYCZNY to kolejna, – już drugi rok – realizowana przez nas impreza strzelecka. Polega na strzelaniu z broni małokalibrowej w trzech postawach, do celów umieszczonych w różnych odległościach. I w tym przypadku, umiejętności strzeleckie ocenia się pod kątem celności oraz czasu. Ta impreza jest również otwarta dla wszystkich chętnych.
Udostępnij podstronę
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print