ALERT HETMAŃSKI !!!

Wzywam wszystkich do uczestnictwa w pracach porządkowych i naprawczych na strzelnicy brackiej w Jejkowicach w dniach 31.03.2017 i 01.04. 2017 od godziny 11:00.Dobrze uzbroić się w piły łopaty grabie i inne potrzebne narzędzia.

Udostępnij podstronę