BRACKA STRZELNICA PNEUMATYCZA – OTWARTA

2 grudnia 2016 roku, w dniu święto Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – dalej ZST – czule nazywanego „tyglem”, Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika oddało do użytku strzelnicę pneumatyczną. Strzelnica pneumatyczna, to efekt porozumienia pomiędzy Bractwem a ZST. Bractwo pomieszczenie udostępnione przez ZST wyremontowało, wyposażyło w karabiny i pistolety pneumatyczne, w transportery tarcz,

a także w stosowne oświetlenie. Nasze działania były wsparte pomocą Urzędu Miasta Rybnika.

Nowy obiekt sportowy Rybnika ma służyć wszystkim mieszkańcom ziemi rybnickiej którzy chcą poszukać w sobie talentów w sztuce strzeleckiej, szczególnie zaś, skierowany jest do młodych ludzi poszukujących swojego miejsca w realizacji swoich potrzeb i pasji.

Strzelnica posiada 5 stanowisk strzeleckich – docelowo 7 –  przygotowanych profesjonalnie do treningów i zawodów sportowych, oraz zaplecze do zajęć teoretycznych.

Zajęcia prowadzić będą braccy trenerzy i instruktorzy strzelectwa sportowego.

Plan użytkowania strzelnicy zostanie opracowany do końca roku 2016 i od roku następnego powinna ona funkcjonować w pełnym zakresie.

Pełna informacja, opublikowana zostanie na stronie bractwa.

Na uroczystość otwarcia strzelnicy, brackie zaproszenie przyjęli:

Prezydent miasta RybnikaPiotr Kuczera
Przewodniczący Rady Miasta RybnikaJan Mura
Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta RybnikaWojciech Kiljańczyk
Wicestarosta Rybnickiego Powiatu ZiemskiegoMarek Profaska
Komendant WKU RybnikAndrzej Sygulski
Prezes Związku Piłsudczyków oddz. RybnikTadeusz Dłużyński
Hetman Okręgu Śląskiego ZSBK RPTadeusz Żyła
Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Strzelectwa SportowegoKrzysztof Rymski
Przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie RybnikaMarek Pietras

Świadkami zdarzenia byli również liczni goście zaproszeni przez naszych partnerów z ZST, oraz liczni przedstawiciele regionalnych mediów.

Otwarcie zapoczątkowało przecięcie wstęgi którego dokonali:

Dyrektor ZSTGrażyna Kohut
Hetman Bractwa Kurkowego Miasta RybnikaLech Gęborski
Prezydent Miasta RybnikaPiotr Kuczera

po czym, zgodnie z ceremoniałem brackim, rozwinięto znaki i barwy brackie i odegrano hymn Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

W następnej kolejności Hetman rybnickiego Bractwa przywitał gości, po czym przedstawił cele powołania do życia strzelnicy. Wypowiedź Hetmana uzupełniła Pani Dyrektor Grażyna Kohut, podsumował zaś wszystko Prezydent Miasta Piotr Kuczera, żartobliwie przestrzegając przed celowaniem w herb Rybnika.

Hetman – równie żartobliwie – zapewnił, że strzał w herb byłby „finansowym strzałem w stopę sprawcy”

Kolejnym elementem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZST a Bractwem.

Sens współpracy zawarty jest w preambule sformułowanej w tej treści, która brzmi:

„Zespół Szkół Technicznych w Rybniku oraz Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w trosce 

o zachowanie tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego związanego z Ziemią Rybnicką postanawia zawrzeć porozumienie na mocy którego, sygnatariusze niniejszego dokumentu zobowiązują się do współpracy na rzecz propagowania historii, kultury oraz zwyczajów tej Ziemi, zobowiązują się do pielęgnowania uczuć patriotycznych oraz krzewienia kultury fizycznej. Porozumienie to będzie podstawą organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowym, edukacyjnym bądź też integracyjnym. Sygnatariusze porozumienia wyrażają chęć współdziałania na rzecz lokalnej społeczności na wszystkich możliwych płaszczyznach życia społecznego”

Elementem kończącym uroczystość – zgodnie z tradycją bracką – były strzały honorowe.

Kto strzelał i z jakim skutkiem ?? chcesz wiedzieć, przyjdź do nas.

Jak wspomniałem, byliśmy również uczestnikami przezacnej uroczystości w ZST, święta „tygla”

Nieprzeciętni uczniowie są „solą” tej szkoły za co gratulujemy dyrekcji  i gronu pedagogicznemu. To młodzi i piękni ludzie pełni pasji.

Oby tak dalej.

Wszystkich, którzy czują „chemię” z naszymi działaniami, serdecznie zapraszam do współpracy.

Zatem, do zobaczenia i jeszcze jedno. Zdjęcia udostępniło nam archiwum ZST.    Dziękujemy

Udostępnij podstronę