CO SIĘ WYDARZYŁO W STYCZNIU

SPOTKANIE NOWOROCZNE

PODKUREK STYCZEŃ  2015

                                         CO SIĘ WYDARZYŁO W STYCZNIU


SPOTKANIA NOWOROCZNEGO – jak co roku, działania poprzedniego roku podsumowujemy na uroczystym spotkaniu w styczniu roku następnego. Tak się stało
i w tym, 2015-stym roku. Spotkaliśmy się w rybnickiej restauracji „pasja”
z zaproszonymi na naszą uroczystość gośćmi, przyjaciółmi z organizacji strzeleckich, sympatykami naszych działań, no i oczywiście byliśmy wspierani przez nasze żony, narzeczone i inne nam bliskie istoty. Nasze zaproszenie przyjęli Panowie Posłowie Marek Krząkała i Grzegorz Janik, Panowie Prezydenci miasta Rybnika Piotr Kuczera i Piotr Masłowski, Panowie : Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice Marek Bąk i Mieczysław Wojaczek, Hetman Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej brat Tadeusz Żyła, Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował Pan mjr Adrian Klimek, spośród zaproszonego duchowieństwa, obecny był pastor parafii ewangelicko-augsburskiej ksiądz Mirosław Sikora, gościliśmy także Panią Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Grażynę Kohut.
Uroczyste spotkanie zapoczątkował toast za pomyślność działań w roku 2015,
po czym zgodnie z tradycją rybnickiego Bractwa, Strażnik Honoru i Tradycji brat Dariusz Szulik, wydał komendy do wprowadzenia sztandaru, pochylenia się
w skupieniu nad tymi co odeszli na wieczną wartę, następnie zaś, do odśpiewania hymnu Bractw Kurkowych RP. Kolejnym punktem uroczystości, było sprawozdanie z działalności i inicjatyw rybnickich Braci, od roku 1995 – czyli od daty reaktywacji – które złożył brat Hetman Lech Gęborski. W następnej kolejności: wręczono dyplomy i upominki zwycięzcom Rybnickich Strzelań Czarnoprochowych, których dziesiąta edycja zakończyła się w roku 2014, wręczono brackie krzyże zasługi, które nadało rybnickim Braciom Zjednoczenie KBS RP. Część oficjalną zakończyło złożenie serdecznych podziękowań poprzedniemu Hetmanowi rybnickiego Bractwa, bratu Piotrowi Kurkowi, za szczególne wysiłki w rozwój Organizacji, oraz krzewienie idei brackiej na Śląsku.
Po zakończeniu części oficjalnej, Hetman zaprosił wszystkich na poczęstunek,
a spotkanie zakończył około godziny 22:00.
„PODKURKA” – STYCZEŃ 2015 – ta realizowana przez nas po raz 11 impreza, to wyraz szacunku dla wszystkich rybniczan służących przez wieki naszemu miastu. Powiadamiamy rybniczan, iż rozpoczynamy kolejny rok historycznych strzelań czarnoprochowych, które są pamiątką walk mieszczan broniących swoich domostw, swojej rodziny, swojej przyszłości, czyli pięknego pojęcia, – bez względu na to w jakich czasach żyli –  OJCZYZNA. Mimo że warunki atmosferyczne były niesprzyjające –  jak na dzisiejsze czasy „siarczysty mróz” wsparty przenikliwym wiatrem – spotkaliśmy się w nadkomplecie. Patrząc rano przez okno, odczuwałem niejaki niepokój co do frekwencji, ale się mile rozczarowałem. Dlaczego byłem niespokojny?  Warunki  zimowe  nie sprzyjają komfortowi strzelań historycznych, ze względu na specyfikę używaniu tej broni. jestem dumny ze strzelców którzy biorą od wielu lat udział w tym współzawodnictwie, dlaczego? dlatego, że zrozumieli, że nasze rybnickie strzelania to namiastka wojny obronnej do której zawsze powinniśmy być gotowi, to poligon w którym pogoda, warunki atmosferyczne to element walki, z którym trzeba się liczyć, z nim oswoić i z nim sobie radzić. Wyniki i zaangażowanie, mówią, że z naszym Bractwem, związani są ludzie, dla których pojęcie obrony Ojczyzny, nie są czczym hasłem, co potwierdzają na strzelnicy coraz lepszymi wynikami, a także na każdym etapie swojej aktywności obywatelskiej. Jeżeli macie takie poczucie, to przyjdziecie na strzelnicę bracką w Jejkowicach, by przyjrzeć się naszym działaniom i pamiętajcie, że kultywowanie historii  obyczaju poprzez organizowanie współzawodnictwa w strzelaniu, to tylko jedna z części naszej działalności. Jeżeli komuś z czytających nasze idee są bliskie, zapraszamy do uczestnictwa w realizacji naszych celów.

Udostępnij podstronę