Hymn

Hymn Kurkowych Bractw Strzeleckich

Oparty na Marszu Strzelców z 1863 roku

I
Hej Bracia wraz – szeregiem, broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur;
Jak Ojców kord – tak Polskę dziś zasłoni,
Z braterskich strzelb, piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w Swięty ruszać bój.
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy,
I mundur zmienić na obrońcow strój.
Po wieki wiek strzeleckie oko, dłoń,
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

II
Gdy z dziejów mroku, życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
W bractwie strzeleckim żyło wiecznie hasło;
Hej, w broni palnej szukaj zbawczych dróg!
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
Rozprysła się kajdanów twarda stal,
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz i cel i pal,
Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń,
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

Udostępnij podstronę
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print