Hymn

Hymn Kurkowych Bractw Strzeleckich

Oparty na Marszu Strzelców z 1863 roku

I
Hej Bracia wraz – szeregiem, broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur;
Jak Ojców kord – tak Polskę dziś zasłoni,
Z braterskich strzelb, piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w Swięty ruszać bój.
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy,
I mundur zmienić na obrońcow strój.
Po wieki wiek strzeleckie oko, dłoń,
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

II
Gdy z dziejów mroku, życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
W bractwie strzeleckim żyło wiecznie hasło;
Hej, w broni palnej szukaj zbawczych dróg!
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
Rozprysła się kajdanów twarda stal,
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz i cel i pal,
Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń,
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

Udostępnij podstronę