Insygnia Miejskie

Łańcuch zakładany jest przez Prezydenta Miasta Rybnika podczas szczególnie ważnych uroczystości miejskich (np. uroczyste sesje Rady Miasta, podejmowanie wybitnych gości, imprezy z udziałem mieszkańców miasta – obchody świąt i rocznic państwowych ) oraz reprezentowania Miasta na  zewnątrz. Łańcuch Prezydenta Miasta

Opis i wzór graficzny Łańcucha Prezydenta Miasta Rybnika:

Klejnot

Herb Miasta Rybnika: w błękitnym polu ryba – szczupak – srebrna w skos, skierowana ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby ( w narożniku lewym czoła oraz w narożniku prawym dołu ) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych  łodygach i srebrnych kwiatach. Tarczę otacza wokół 5 stylizowanych wici roślinnych, takich samych jak ogniwa łańcucha, przy czym wić ponad tarczą, jest większa od pozostałych. Na rewersie klejnotu cytat z wiersza nieżyjącej już wybitnej rybnickiej poetki Janiny Podlodowskiej:  Do tej Ziemi trzeba się urodzić…

Łańcuch

Składa się z  4 srebrnych ogniw przedstawiających górnośląskiego orła – godło z herbu województwa śląskiego oraz  27 srebrnych ogniw nawiązujących do ilości dzielnic miasta. Przybierają one kształt stylizowanej wici roślinnej, identyfikowanej z kotewką, integralnym elementem herbu miasta. Ogniwa, łączone pojedynczymi oczkami  łańcuszka lub większą ich ilością na obrzeżu, ułożone są poziomo w dwóch rzędach po 10 sztuk po prawej i lewej stronie większego ogniwa centralnego dźwigającego klejnot. Z tyłu flankowane  są ogniwami pionowymi. W centrum kwiatów kotewki znajdują się oprawione grudki węgla.

Udostępnij podstronę