KRÓLEWSKI TURNIEJ STRZELECKI

W zgodzie z tradycją Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika zapoczątkowaną w roku 1925, wzywam Członków Bractwa do niezawodnej obecności i pilnego udziału

 KRÓLEWSKIM TURNIEJU STRZELECKIM

który to odbędzie.

19  Maja Roku 1400

            W szlachetnej walce wiadomym się stanie, którzy z członków rybnickiego Bractwa, godni będą tytuły pierwszych Rycerzy Bractwa dzierżyć, tym samym o pomyślność, splendor, a takoż o rozwój Miasta naszego Rybnika i Bractwa dla jego chwały panującego, w roku 2019 szczególną dbałość czynić.

     Jest także wolą Rady Starszych, by w tym tradycyjnym boju, w którym sprawdza się przyjaźń braterska i celność oka, towarzyszyły Wam i wspierały, Was żony a takoż rodzina rozliczna

w imieniu Króla Elekta A.D. 2019 Marka Kurka  wezwanie to sygnuje Hetman Bractwa Robert Bugla

Udostępnij podstronę