KRÓLEWSKI TURNIEJ STRZELECKI

W zgodzie z tradycją Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika zapoczątkowaną w roku 1925, wzywam Członków Bractwa do niezawodnej obecności i pilnego udziału

 KRÓLEWSKIM TURNIEJU STRZELECKIM

który to odbędzie.

19  Maja Roku 1400

            W szlachetnej walce wiadomym się stanie, którzy z członków rybnickiego Bractwa, godni będą tytuły pierwszych Rycerzy Bractwa dzierżyć, tym samym o pomyślność, splendor, a takoż o rozwój Miasta naszego Rybnika i Bractwa dla jego chwały panującego, w roku 2019 szczególną dbałość czynić.

     Jest także wolą Rady Starszych, by w tym tradycyjnym boju, w którym sprawdza się przyjaźń braterska i celność oka, towarzyszyły Wam i wspierały, Was żony a takoż rodzina rozliczna

w imieniu Króla Elekta A.D. 2019 Marka Kurka  wezwanie to sygnuje Hetman Bractwa Robert Bugla

Udostępnij podstronę
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print