-NABÓR ZAKOŃCZONY!-Kurs Prowadzącego Strzelanie

NABÓR ZAKOŃCZONY!

Witam Braci.

Wymagania określone w Rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic dotyczące strzelnic a zwłaszcza osób z nich korzystajacych, skłaniają nas do zorganizowania kursu na „ Prowadzącego Strzelanie „, w celu umożliwienia szerszej grupie naszych członków do możliwości samodzielnego korzystania ze strzelnicy poza tzw. dniami treningowymi przeprowadzanymi w obecności instruktora lub innej osoby z uprawnieniami „ prowadzącego strzelanie „. W myśl rozporządzenia jeżeli ze strzelnicy korzystają dwie osoby , to jedna z nich powinna posiadać w/w uprawnienia.

Kurs jest jednodniowy i dla członków Bractwa odbedzie się 6 i 7 marca w Rybniku. Zależne od ilośći chętnych może zostać , ze względów sanitarnych, podzielony na dwie grupy.

Obejmować będzie 5 godzin wykładów teoretycznych oraz przeszkolenie praktyczne na strzelnicy.

Kurs odbędzie się pod potronatem LOK podzielony na panele ;

A – pneumatyczną

B – palna bocznego zapłonu

C– palna centralnego zapłonu

H – czarnoprochowa

Panel w cenie 400,00 zł + 50 zł lekarz.

Kurs obejmujący tylko czarny proch 300,00 zł + 50 zł lekarz.

Panel rozszerzony :

A-pneumatyki

B- boczny zapłon

C-centralny zapłon

F- broń gładko lufowa

G- broń gładko lufowa pump action

Koszt panelu 500 zł + 50 zł lekarz

Lekarz będzie na miejscu.

Zaznaczam , że w cenie nie ma ujętej strzelnicy ani sali wykładowej. Tutaj jest pole dla dobrej woli organizatora lub wspołorganizatora.

Zgłoszenia chętnych proszę kierować na mojego e-maila : piotr.kurek@op.pl

najlepiej jako listę z danymi ; imię i nazwisko , nr telefonu kontaktowego oraz e-mail

Warunkiem uczestnictwa będzie wpłata bezwrotnej zaliczki w kwocie 100,00zł zaliczonej w koszta kursu na konto: nr 61 1090 2590 0000 0001 2175 1844 Santander Bank Polska S.A. do dnia 20 lutego.

W tytule wpłaty proszę wpisać ; zaliczka na kurs PS od ( wpisać swoje inię i nazwisko )

pozostałość płatna w dniu kursu.

Prawdopodobnie odbędzie się również kurs PROWADZĄCEGO STRZELANIE w Żorach, ale o szczegóły proszę pytać :tel.697 182 005 lub poprzez e-mail kbszory@op.pl

Pozdrawiam

Piotr Kurek

Udostępnij podstronę