NA RATUNEK RATOWNIKOM

ZASADY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
wstęp
pomysł wsparcia rybnickich ratowników, w czasie pandemii koronawirusa, jest kolejnym działaniem Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, na rzecz obywatelskiego wkładu w podnoszenie bezpieczeństwa życia w naszym mieście. Deklaracje Rządu RP, zapewniające o wszechstronnym i pełnym zabezpieczeniem działań i środków pozwalających na zwalczenie pandemii, okazały się być – wyrażając się oględnie – niewystarczające i opóźnione, co zdecydowanie podkreślają śląscy – i nie tylko – ratownicy. Brak wystarczającej ilości środków zabezpieczających zdrowie i bezpieczeństwo ratowników, ich rodzin i pacjentów, jest wystarczającym powodem, żeby wesprzeć ich w tej trudnej sytuacji.
Akcja ta ma być również elementem integracji społeczności Rybnika, wokół celu użytecznego dla wszystkich bez wyjątku i kontynuuje kampanię zmierzającą do systemowego podnoszenia wiedzy, związanej z umiejętnością wzajemnego udzielania sobie pomocy w sytuacjach tego wymagających.
cel
po analizie sytuacji i po odbyciu szeregu konsultacji ze śląskimi ratownikami medycznymi,zrozumieliśmy, że nie możemy liczyć na 100% zabezpieczenie przez stosowne władze bezpiecznej pracy ratowników, ani dziś, ani w najbliższej przyszłości, w związku z czym Rada Starszych rybnickiego Bractwa postanowiła wesprzeć „frontowych” ratowników i rozpocząć zbiórkę środków finansowych na zakup niezbędnych dla ich bezpieczeństwa, a brakujących narzędzi w postaci:
1. kabina do dekontaminacji – urządzenia służącego do odkażania
kombinezonów po powrocie od pacjentów,których stan wskazuje
na możliwość zakażenia koronawirusem, by bezpiecznie przejść z strefy
„brudnej” do „czystej”.
Założony koszt w cenach aktualnych, to 27 tysięcy zł /brutto/
2. biosanitizer – automat do nietoksycznej dezynfekcji pojazdów
i pomieszczeń, sprzęt niezbędny podczas dezynfekcji o bardzo wysokiej
skuteczności

Założony koszt w cenach aktualnych, to 25 tys. zł /brutto/
3. termometry – profesjonalne  urządzenia do bezdotykowego pomiaru
temperatury, będące pierwszym sygnałem zagrożenia.
Założony koszt w cenach aktualnych dla 5 zespołów ratunkowych, to ~3 tysięcy zł/brutto/
wszystkie wymienione urządzenia są sprawdzonej, wysokiej jakości, skuteczności i trwałości,
realizacja
1. przedsięwzięcie przeprowadzi zespół realizujący (ZR), pod nadzorem
Hetmana Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika,
2. podlega ono wszystkim kontrolom organów do tego upoważnionych.
3. sposób realizacji określa regulamin działań, zaakceptowany przez
Radę Starszych rybnickiego Bractwa,
4. do zadań ZR należy opracowanie i przyjęcie :
a/ strategii pozyskiwania środków na realizację celu
b/ narzędzi służących do jego skutecznego przeprowadzenia
c/ założenie kosztów niezbędnych do realizacji celu
d/ w porozumieniu z partnerami, dokonanie wyboru urządzeń i wszelkiego
wyposażenia medycznego, a także wykonanie wszystkich czynności
związanych z ich zakupem.
e/ określenie beneficjenta zbiórki, oraz zasad ich przekazania
finansowanie
1. środki zostaną pozyskane ze wszelkich form zbiórek internetowych, które
adresujemy do członków Bractwa, oraz wszystkich partnerów
przedsięwzięcia
2. zakup urządzeń odbędzie się po konsultacji z ratownikami „frontowymi”
3. publiczne rozliczenie zostanie opublikowane na stronie Bractwa
4. po wykazaniu nadwyżki w rozliczeniu zadań, Rada Starszych Bractwa
Kurkowego Miasta Rybnika, za pomocą ankiety umieszczonej na stronie
internetowej Bractwa, zwróci się do mieszkańców Rybnika, o wskazanie
jednego z wymienionych przez ratowników celów, na który ma ona być
przeznaczona.
własność
wstępnie zakładamy, że wszystkie zakupione przedmioty zostaną przekazane Urzędowi Miasta Rybnika ze wskazaniem na użyczenie ich rybnickiej stacji pogotowia ratunkowego
komentarz do powyższego
Oświadczamy, że nabytków uzyskanych ze zbiórki nie przekażemy dyrekcji WPR Katowice ani dyrekcji WSS 3 w Rybniku, ponieważ obie instytucje nie dotrzymały warunków umowy i podjęły decyzje nie mające nic wspólnego z troską o bezpieczeństwo naszych obywateli.
WSS 3 zawiódł zaufanie obywateli Rybnika wycofując ze służby motocykl ratowniczy, mimo że był od początku, partnerem jego zakupu, w 2010 roku przyjął go do służby w rybnickim pogotowiu, zaś w 2011 roku ponad 200 razy wyjeżdżał do wszelkiego rodzaju akcji, udowadniając swoją przydatność i potwierdzając swoje przewagi w szybkości dotarcia z pomocą.
WPR w Katowicach, zawiódł, bo mimo zapewnień na wszystkich szczeblach zarządzania, nie przewidział i przez to nie zapewnił ratownikom niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej pracy, narzędzi działania.
partnerzy
jak zwykle, będziemy zabiegać o zgromadzenie wokół celów akcji, jak największą liczbę osób fizycznych, prawnych, biznesu i innych organizacji.
komunikacja
będziemy na bieżąco informować o kolejnych działaniach i ich skutkach na stronie internetowej Bractwa
podsumowanie
z całym szacunkiem dla spontanicznych działań społeczeństwa, nasi ratownicy potrzebują pomocy opartej o specjalistyczny sprzęt, od którego zależy ich zdrowie, a jak ich, to i nasze. Podjęliśmy nasze działania, ponieważ uważamy, że zarządzający pogotowiem ratunkowym, to być powinni – w naszym pojęciu – pragmatycy w sztuce ratowania życia ludzkiego, fachowcy którzy powinni prognozować wszystkie stany zagrożeń i opracowywać procedury które ochronią nas, obywateli, od nadzwyczajnych strat. Obawiamy się, że są to jednak urzędnicy, podlegli władzom centralnym, którzy wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy, realizują jej politykę, często nie mającą nic wspólnego z wyzwaniami dnia dzisiejszego
Jesteśmy kolejny raz rozczarowani, dlatego postanowiliśmy wesprzeć ratowników według naszej,obywatelskiej logiki
Będziemy ich wspierać tak długo, jak będzie trzeba, przy ścisłej współpracy regionalnych mediów oraz przychylności władz samorządowych, gromadząc wokół tego zamierzenia jak największą ilość organizacji, oraz poszczególnych obywateli Rybnika, bowiem osiągnięcie celu będzie sukcesem wszystkich rybniczan.
rozwiązanie zespołu
następuje automatycznie po realizacji celów i rozliczeniu pozyskanych środków.
przyjęto
na telekonferencji Rady starszych Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika,
14 kwietnia 2020

Udostępnij podstronę