NA RATUNEK RATOWNIKOM

czas szczególny każe nam rozpocząć kolejne działania z cyklu „inicjatywy brackie“, inicjatywy, jak poprzednio związane z potrzebami rybnickich ratowników medycznych, czyli z naszym bezpieczeństwem.

Dla przypomnienia, równo 10 lat temu, przekazaliśmy władzom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, dar społeczeństwa ziemi rybnickiej, w postaci motocykla ratowniczego, najnowocześniejszego na tamte czasy i najnowocześniej wyposażonego. Służył nam przez cały sezon 2011 wyjeżdżając ponad 200 razy do wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych.
Aż nastały rządy kolejnego dyrektora, nazwijmy go „panem urzędasem“, który stwierdził że docieranie do potrzebującego w najkrótszym możliwym czasie nie jest żadnym argumentem uzasadniającym  utrzymywać tej „zabawki“ i zamknął go w „ciemnej dziurze“.

Wspominamy to nie po to, żeby Was odstraszyć od udziału w kolejnej inicjatywie, ale żeby powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej sytuacji i zrealizujemy zadanie w taki sposób, żeby żaden „pan urzędas“ jej nie popsuł.

CZY TRZEBA RATOWNIKOM POMÓC skoro władze wszelkiego szczebla zapewniają, ze wszystkiego jest pod dostatkiem ?
Na podstawie wielu rozmów z ratownikami, jastrzębskimi, żorskimi
i rybnickimi, zapewniamy, ŻE TRZEBA. Nie mówimy o maseczkach, rękawiczkach, czy nawet kombinezonach których rzeczywiście jest coraz więcej, między innymi dzięki spontanicznej pomocy obywatelskiej, ale mówimy o urządzeniach które decydują o bezpieczeństwie ratowników i wszystkich z kim się stykają. Założyliśmy, że urządzenia te powinny być uniwersalne i służyć w różnych sytuacjach kryzysowych, a choćby w momencie ewentualnego powrotu pandemii jesienią tego roku.

Nasz plan, zawarty jest w regulaminie działań, który opisuje cele akcji
i drogę do jej realizacji, a został przyjęty po konsultacjach przez Radę Starszych rybnickiego Bractwa, /jest załącznikiem do niniejszego wstępu/link/

Finansować zakupy chcemy z środków uzyskanych ze zbiórki na stronie „pomagam.pl“.
https://pomagam.pl/ratunekratownikom
Ponieważ jesteśmy zwolennikami łączenia sił, zapraszamy do partnersiej współpracy wszystkich mieszkańców Rybnika, ziemi rybnickiej i wszystkich którzy rozumieją powagę sytuacji.

Pełną i bieżącą informację, będziemy zamieszczać na stronie brackiej

Udostępnij podstronę