Piknik strzelecki

Drodzy Bracia!

Proszę o zgłoszenie się ochotników do pomocy w organizacji Pikniku Strzeleckiego, który odbędzie się dnia 15.09, a także do przeprowadzenia koniecznych prac porządkowych na strzelnicy kulowej w tygodniu poprzedzającym imprezę.

Wasz Hetman

Udostępnij podstronę