Poczet Królów Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

Rada Królewska A.D. 2023

I Rycerz

Ewa Rajchel

Król Kurkowy

Wojciech Rajchel

II Rycerz

Robert Bugla

Rada Królewska A.D. 2022

I Rycerz

Jerzy Miś

Król Kurkowy

Wojciech Rajchel

II Rycerz

Aleksander Rduch

Rada Królewska A.D. 2021

                   
                         I Rycerz
                   Piotr Rudnicki

Król Kurkowy

Marek Twardawa

                  

                                  II Rycerz

                          Wojciech Rajchel

Rada Królewska A.D. 2020

I Rycerz

Marek Twarda

                                                            Król Kurkowy
                   Dariusz Szulik
             

                                 II Rycerz

Ewa Rajchel

Rada Królewska A.D. 2019

              

I Rycerz

Ewa Rajchel

Król Kurkowy

Marek Kurek

II Rycerz

Lech Gęborski

Rada Królewska A.D. 2018

 

I Rycerz

Piotr Kurek

 

Król Kurkowy

Janusz Rasek

II Rycerz

Aleksander Rduch

Rada Królewska A.D. 2017

I Rycerz

Marek Schweitzer

Król Kurkowy

Marek Twardawa

II Rycerz

Aleksander Rduch

Rada Królewska A.D. 2016

I Rycerz

Lech Gęborski

Król Kurkowy

Zbigniew Czakon

II Rycerz

Józef Klink

Rada Królewska A.D. 2015

I Rycerz

Aleksander Rduch

Król Kurkowy

Krzysztof Urbańczyk

II Rycerz

Marek Kurek

Rada Królewska A.D. 2014

I Rycerz

Marek Twarda

Król Kurkowy

Stefan Zaik

II Rycerz

Marek Schweitzer

Rada Królewska A.D. 2013

I Rycerz

Piotr Kurek

Król Kurkowy

Marek Harczuk

II Rycerz

Adolf Siemaszkiewicz

Rada Królewska A.D. 2012

I Rycerz

Sławomir Sikora

Król Kurkowy

Józef Klink

II Rycerz

Dariusz Szulik

Rada Królewska A.D. 2011

I Rycerz

Jerzy Miś

Król Kurkowy

Sławomir Sikora

II Rycerz

Piotr Kurek

Rada Królewska A.D. 2010

I Rycerz

Piotr Kurek

Król Kurkowy

Adolf Siemaszkiewicz

             

II Rycerz

Zbigniew Czakon

Rada Królewska A.D. 2009

I Rycerz

Jerzy Miś

Król Kurkowy

Marek Uszacki

II Rycerz

Lech Gęborski

Rada Królewska A.D. 2008

I Rycerz

Lech Gęborski

Król Kurkowy

Marek Harczuk

II Rycerz

Jerzy Miś

Rada Królewska A.D. 2007

I Rycerz

Sławomir Sikora

Król Kurkowy

Piotr Kurek

II Rycerz

Zbigniew Pacia

Rada Królewska A.D. 2006

I Rycerz

Piotr Kurek

Król Kurkowy

Jerzy Miś

II Rycerz

Julian Mierzwiński

Rada Królewska A.D. 2005

I Rycerz

Adolf Siemaszkiewicz

Król Kurkowy

Bogdan Górak

II Rycerz

Jerzy Miś

Rada Królewska A.D. 2004

I Rycerz

Piotr Kurek

Król Kurkowy

Zbigniew Pacia

II Rycerz

Marek Harczuk

Rada Królewska A.D. 2003

I Rycerz

Adolf Siemaszkiewicz

Król Kurkowy

Piotr Szczyrbowski

II Rycerz

Jerzy Miś

Rada Królewska A.D. 2002

I Rycerz

Władysław Szafoni

Król Kurkowy

Leszek Maryański

II Rycerz

Adolf Siemieszkiewicz

Rada Królewska A.D. 2001

I Rycerz

Władysław Szafoni

Król Kurkowy

Wincenty Kłyta

II Rycerz

Lucjan Mierzwiński

Rada Królewska A.D. 2000

I Rycerz

Adam Kaczmarczyk

Król Kurkowy

Adolf Siemaszkiewicz

II Rycerz

Jerzy Miś

Rada Królewska A.D. 1999

I Rycerz

Roman Czapek

Król Kurkowy

Lech Gęborski

II Rycerz

Leon Starzyczny

Rada Królewska A.D. 1998

I Rycerz

Roman Czapek

Król Kurkowy

Adolf Siemaszkiewicz

II Rycerz

Lech Gęborski

Udostępnij podstronę