POŚWIĘCENIE SZTANDARU

30 marca 2014, w sali witrażowej Muzeum Górnictwa w Zabrzu, wręczono Bractwu Kurkowemu Grodu Zabrzańskiego sztandar organizacji. Bracia zabrscy, nadali tej uroczystości bogatą oprawę, zaprosili wielu dostojnych gości reprezentujących: samorząd wojewódzki, władze lokalne, wojsko polskie, delegacje bractw kurkowych oraz wiele innych zaprzyjaźnionych organizacji. Szczególnie wyróżniały się delegacje : zakonu templariuszy wraz z Wielkim Przeorem Zakonu Templariuszy w Polsce Krzysztofem Kurzeją , oraz kozaków pod dowództwem Viktora Fedusiuka Atamana Bractw Kozackich Ukrainy.
Druga z oficjalnych części uroczystości, to msza dziękczynna celebrowana przez kapelana zabrzańskiego Bractwa ks. Tomasza Sękowskiego w trakcie której poświęcono ufundowany sztandar.
Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO gdzie 320 metrów pod ziemią odbył się uroczysty raut.
Bracia rybniccy też tam byli, ufundowany przez siebie gwóźdź do drzewca przybili, z należną powagą zjedli świetnie zrobiony żur i tradycyjną śląską roladę zapijając ją kuflem dobrze schłodzonego piwa, po czym zadzierzgiwali rozliczne przyjaźnie z pozostałymi biesiadnikami.
Pozdrawiamy jeszcze raz Braci zabrskich z ich Hetmanem Adamem Majchrzakiem i życzymy im wszelkiej pomyślności.

Udostępnij podstronę