RADA STARSZYCH

W czwartek 7 lutego 2014 odbyło się comiesięczne zebranie członków Rady Starszych na którym

został omówiony Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków – Wielkiej Ławy Bractwa.

Proszę Szanownych Braci o zapoznanie się z Porządkiem Obrad który znajduje się na forum brackim.

Udostępnij podstronę