Rezerwacja sali treningu strzeleckiego

Sala treningu strzeleckiego czynna w czwartki od godz.17.00 – 19.00 – dzień klubowy

Gospodarz strzelnicy     

  –   Piotr  Kurek  tel. 693 854 250

Prezes

 –    Lech Gęborski   tel. 602 537 373

        

Udostępnij podstronę