Rezerwacja Strzelnicy

                                                                                                   UWAGA !!!
Możliwość wynajmu strzelnicy została zawieszona do odwołania!

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNICY KULOWEJ 

 1.   Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika ma wyłączność i decyduje o organizowaniu zawodów strzeleckich lub imprez dowolnego rodzaju na strzelnicy kulowej.

2.   Organizowanie jakichkolwiek imprez czy spotkań na strzelnicy kulowej przez członków Bractwa wymaga uzgodnień i zgody Zarządu Bractwa.

3.   Od członków Bractwa chcących w wolnym czasie korzystać ze strzelnicy wymaga się rejestracji w kalendarzu rezerwacji strzelnicy lub powiadomienia Opiekuna strzelnicy. Pozostałe osoby, które mają indywidualne ustalenia dotyczące korzystania ze strzelnicy także mają obowiązek zgłosić swój pobyt na strzelnicy do Opiekuna. Zgłoszenie wyłącznie SMS’em, wysłanym jednocześnie na numery telefonów:

                                                                                             668 360 715 (Sławomir Bujdo)

508 765 966 (Marek Twardawa)

4.   Na strzelnicy obowiązkowo należy wpisać się do Książki Pobytu na Strzelnicy.

 Nie przestrzeganie obowiązku rezerwacji terminu pobytu na strzelnicy lub brak powiadomienia o pobycie,  w przypadku  kontroli,  będzie skutkowało usunięciem osób ze strzelnicy.

                                                               Opiekun strzelnicy: BUJDO SŁAWOMIR    tel. 668 360 715

5.   Zabezpieczenia w postaci zamków z szyfrem ( w przygotowaniu) mają na celu uniemożliwienie wejścia lub wjazdu samochodem osobom  postronnym. Opiekun strzelnicy będzie powiadamiał zainteresowanych o kodzie. Kody będą cyklicznie zmieniane.

6.   Pojedyncza rezerwacja lub zgłoszenie dotyczy wyłącznie rezerwacji jednego toru do treningu indywidualnego a nie całej strzelnicy.

7.   Osoby korzystające ze strzelnicy mają obowiązek posiadać uprawnienia Prowadzącego Strzelanie lub być w towarzystwie takiej osoby.

8.   Członkowie Koła Łowieckiego „JAŹWIEC” mogą korzystać ze strzelnicy kulowej wyłącznie w obecności swojego Instruktora       Prowadzącego Strzelanie, po uprzednim zgłoszeniu swojego pobytu lub rejestracji w kalendarzu rezerwacji strzelnicy.

9.   Ze strzelnicy korzystamy zgodnie z obowiązującym Regulaminem Strzelnicy oraz przepisami bezpieczeństwa PZSS.

10. Osoba rezerwująca tor wyraża zgodę na upublicznienie swojego Imienia i Nazwiska w kalendarzu zgłoszeń.

11. Rodzaj używanej broni i godziny funkcjonowania strzelnicy podane są w poniższej tabeli.   

 

od poniedziałku – piątku

z broni centralnego zapłonu

 i  strzelb

9.00 – 17.00

z broni bocznego zapłonu

 oraz CP

9.00 – 18.00

 

 soboty, niedziele, święta

z broni centralnego zapłonu

 i strzelb

9.00 – 16.00

z broni bocznego zapłonu oraz CP

9.00 – 17.00

WYZNACZONE GODZINY NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DLA IMPREZ STATUTOWYCH I ZAWODÓW BRACTWA KURKOWEGO MIASTA RYBNIKA

KAŻDY CZŁONEK BRACTWA (PO OKAZANIU IDENTYFIKATORA BRACKIEGO) JEST UPOWAŻNIONY DO KONTROLI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STRZELNICY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA POWYŻSZYCH ZASAD,  MA OBOWIĄZEK WYPROSZENIA ZE STRZELNICY OSÓB, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ REGUŁ KORZYSTANIA ZE STRZELNICY KULOWEJ LUB SĄ OSOBAMI POSTRONNYMI.

 

Kontakty:

       KOORDYNATOR – MAREK TWARDAWA tel. 508 765 966

       GOSPODARZ STRZELNICY – SŁAWOMIR BUJDO   tel. 668 360 715

       p.o. PREZES – PIOTR KUREK tel. 693 854 250

      

Udostępnij podstronę