RYBNICKIE SPOTKANIA CZARNOPROCHOWE

Zapraszamy fanów czarnego strzelania, na czwartą edycję spotkań, w dniu 1 maja 2022, od godz. 10:00.
Oczywiście, kto chce pomóc w przygotowaniach, proszony jest o obecność od godz. 9:30.

To osiemnasta edycja naszej autorskiej imprezy, pielęgnującej piękno i niezwykłą celność broni czarnoprochej, a także całą misterię jej używania

Udostępnij podstronę