SKŁADKI 2012

Uchwałą Zarządu Bractwa wysokość składki rocznej pozostała na niezmienionym poziomie 240 zł, z terminem płatności do 31 marca 2012.

 O wszelkie odstępstwa od opłaty ustalonej składki należy zwrócić się pisemnie do Zarządu Bractwa.

Zapraszam do działu “do pobrania”.  Znajdują się tam zaproszenia, regulaminy, komunikaty i wyniki  spotkań czarnoprochowych.

Udostępnij podstronę