SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2013

Proza życia przypomina o nieuniknionej konieczności uiszczenia przez członków bractwa składek za rok 2013. Rada Starszych Bractwa ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2013 w niezmienionej wysokości 240,00 złotych i zwraca się do swoich członków o dokonanie pełnej wpłaty do dnia 30 kwietnia br.

Udostępnij podstronę