SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2016

 Rada Starszych Bractwa ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2016
                                               

                                     UCHWAŁA NR 33/2015

  1.  Ustalono wysokość składki członkowskiej na 2016 r. w kwocie 240,-zł             
  2.  Termin płatności składki do końca marca 2016 r.
  3.  Studenci i osoby uczące się do 25 roku życia wysokość składki członkowskiej   wynosi 1zł/m
  4.  Członkowie BKMR po ukończeniu 75 roku życia płacą składkę w wysokości 50%
  5.  Wpisowe pozostaje bez zmian tj. wynosi 240,- zł
Udostępnij podstronę