Składki członkowskie

Rada Starszych Bractwa ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2023:

1.Wysokość składki członkowskiej na 2023r. wynosi;

a) dla członka zwyczajnego bractwa 300,00 zł

b) dla członka wspierającego bractwo 700,00 zł

2.Termin płatności składki ;do końca marca 2023 roku, lub na pisemną prośbę członka, w dwóch ratach płatnych w terminie : I rata w kwocie 150,00 zł do końca marca 2023 roku, II rata w kwocie 150,00 zł do końca czerwca 2023 roku

3.Składka członkowska dla uczniów i studentów niepracujących, do 25 roku życia wynosi 5zł/m ( 60 złoty na rok ) płatne jednorazowo do końca marca 2023 r

4.Wpisowe dla uczniów i studentów niepracujących, do 25 roku życia, wynosi 150,00 zł

5.Członkowie BKMR po ukończeniu 70 roku życia opłacają składkę w wysokości 50 % składki ustalonej, natomiast po ukończeniu 75 roku życia, za ich pisemnym wnioskiem ,zostają zwolnieni z opłacania składki..

6.Wpisowe pozostaje bez zmian i wynosi 300,00- zł

Udostępnij podstronę