SPOTKANIE NOWOROCZNE 2013 – raport

Upłynął już ponad miesiąc od spotkania noworocznego, a dopiero teraz możemy przekazać na ten temat informację. Przepraszamy, ale jak mówi mądrość ludowa, “lepiej późno niż wcale.”

 11 stycznia 2013 roku w rybnickiej restauracji „PASJA”, odbyło się tradycyjnie spotkanie noworoczne rybnickich Braci Kurkowych. Spotkaliśmy się wraz z zaproszonymi gośćmi, by porozmawiać i ocenić to, co za nami i omówić plany na rok 2013. Spotkaliśmy się również po to, by uhonorować osoby, które w sposób szczególny zasłużyły sobie na słowa uznania i szacunek, za wkład w rozwój rybnickiego Bractwa i propagowanie idei ruchu brackiego.

Nasze zaproszenie na to szczególne dla nas spotkanie, przyjęło wielu gości i sympatyków Bractwa, w tym Protektor rybnickiego Bractwa, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec.

Zebranych powitał i złożył życzenia noworoczne, Król Kurkowy rybnickiego Bractwa Brat Józef Klink.   

Po przywitaniu, pod komendą Strażnika Honoru i Tradycji Bractwa Lecha Gęborskiego, odbyło się obrzędowe rozpoczęcie spotkania z rozwinięciem Sztandaru, i wspomnieniem Braci którzy „odeszli na wieczną wartę”.

W dalszej kolejności, Hetman Bractwa Piotr Kurek przywitał i przedstawił oficjalnych gości, po czym opowiedział o przedsięwzięciach które realizowało Bractwo w roku 2012.

Do najistotniejszych zaliczył:

> wyłonienie w zgodzie z tradycją bracką, asysty króla Kurkowego, spośród najlepszych strzelców Bractwa. Honorową funkcję w wyniku rywalizacji strzeleckiej wywalczyli bracia:

Sławomir Sikora i Dariusz Szulik.

> przeprowadzenie – po raz pierwszy – królewskiego turnieju strzeleckiego w strzelaniu z karabinów czarnoprochowych, który odbył się w formule widowiska historycznego prezentującego sprawność dawnych obrońców naszych miast, czyli Braci Kurkowych. Najskuteczniejsi strzelcy, to w kolejności zajętych miejsc, bracia

Marek  Schweitzer, Dariusz Szulik, Aleksander Rduch.

> przeprowadzenie turnieju „100 kroków hetmańskich”. Zwycięzcy w kolejności

Jerzy Miś, Marek Schweitzer, Adolf Siemaszkiewicz

przeprowadzenie turnieju „o nagrodę Królowej Pani”

Jerzy Miś, Adolf Siemaszkiewicz, Aleksander Rduch

> turniej szkół gimnazjalnych „o puchar Starosty Rybnickiego” zwyciężyło

gimnazjum w Jejkowicach

– VIII edycja rybnickich spotkań czarnoprochowych, w której zwyciężyli:

                   – czarnoprochowy pistolet bojowy

Marek Harczuk, Aleksander Rduch, Marek Twardawa

                   – czarnoprochowy pistolet mistrzowski

Stanisław Darłowski, Marek Schweitzer, Grzegorz Kuzior

                   – czarnoprochowy karabin

Marek Schweitzer, Stanisław Darłowski, Sławomir Sikora

  W klasyfikacji generalnej „VIII rybnickich spotkań czarnoprochowych”,       1 miejsce zajął 

Brat Marek Schweitzer

  Wszystkim składamy gratulacje

> realizacja cyklu strzelań praktycznych z broni małokalibrowej

> przeprowadzenie bardzo widowiskowej imprezy strzeleckiej w 2 edycjach, czyli „turnieju 3 broni – trigun”, z broni centralnego zapłonu.

Mamy nadzieję, że obie te imprezy, na stałe wpiszą się do naszego kalendarza współzawodnictwa strzeleckiego.

Jednym z centralnych punktów programu spotkania, było wręczenie rybnickim Braciom Kurkowym, odznaczeń nadanych im przez Zjednoczenie Strzeleckich Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej Polskiej, za szczególny wkład w krzewienie idei brackich, a także w rozwój Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika.

Oto Bracia którzy zostali uhonorowani:

Krzyżem Rycerskim Orderu Zasługi Zjednoczenia    

Zbigniew Czakon, Marek Schweitzer, Sławomir Sikora, Stefan Zaik, Krzysztof Urbańczyk.

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Zjednoczenia                                                           

Piotr Kurek, Józef Klink, Jerzy Miś

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Zjednoczenia                                                 

Lech Gęborski.

Uhonorowany został również Obywatel Miasta Rybnika Sylwester Wróbel, który – chociaż nie jest członkiem Bractwa – bardzo się przysłużył realizacji zadań w służbie rybnickiemu społeczeństwu. Chwała mu za to i szacunek.

Oto tekst certyfikatu nadającego prawo noszenia i używania symbolu przyjaźni brackiej

Niech wszyscy wiedzą iż

Szanowny Obywatel Miasta Rybnika

Pan Sylwester Wróbel

wielki ma udział w rozwoju rybnickiego Bractwa Kurkowego a także w działaniach na rzecz mieszkańców Rybnika

co potwierdzamy swym majestatem i powagą pełnionych urzędów

i w dowód wdzięczności i sympatii, przyznajemy mu prawo do posiadania i używania symbolu brackiego ducha

BRACKIEJ KULAWKI

której nijak nabyć nie można, można ją tylko otrzymać z nadania Rady Starszych Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika.

Licząc na dalszą współpracę, przekazujemy wyrazy szacunku Panu i Pańskiej rodzinie.

król kurkowy a.d. 2012

Józef Klink

                       strażnik honoru i tradycji                                 hetman bractwa

                              Lech Gęborski                                               Piotr Kurek

zdarzyło się w Rybniku

 11 stycznia 2013

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu oficjalnego spotkania, Brat Hetman zaprosił wszystkich na  poczęstunek , w którym to bezkonkurencyjnie królowały świetnie przyrządzone śledziki.

To samo sprawozdanie ze spotkania tylko w formie fotograficznej wykonanej przez Łukasza Kurka i Janusza Raska, znajdziecie w galerii brackiej.

Udostępnij podstronę