STRZELANIE KRÓLEWSKIE 2013

W zgodzie z tradycją Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika zapoczątkowaną w 1924 roku wzywamy Braci do niezawodnej obecności i pilnego udziału w KRÓLEWSKIM TURNIEJU STRZELECKIM, który to odbędzie sie dnia 26 maja roku 2013 na strzelnicy brackiej w Jejkowicach. Uroczyste otwarcie  godzina 15.00.

W szlachetnej walce wiadomym się stanie, który z rybnickich Braci, godni będą tytuły Króla Kurkowego a takoż I i II Rycerza Bractwa dzierżyć, tym samym o splendor i rozwój bractwa w roku 2013 szczególną dbałość czynić.     

Udostępnij podstronę