STRZELANIE KRÓLEWSKIE A.D. 2017

Droga siostro i wy bracia przypominam iż 21 maja roku pańskiego 2017 o godzinie 15:00 odbędzie się zgodnie ze statutem strzelanie królewskie w którym udział członków bractwa jest obowiązkowy. Strzelanie Królewskie przeprowadzane zgodnie z tradycjami brackimi w okresie zielonoświątkowym ma za cel wyłonienie najlepszych strzelców w bractwie i nadanie im na okres jednego roku tytułów honorowych ; Króla Kurkowego Rybnickiego Bractwa oraz Pierwszego i Drugiego Rycerza.
Przeprowadzony zostanie również Królewski Turniej Karabinowy dla członków bractwa oraz ich gości.

Udostępnij podstronę