TERMOMETRY WRESZCIE U RATOWNIKÓW

trudno mi spokojnie komentować fakt, że od dnia przekazania termometrów  UM Rybnika, /19 maja/, do momentu udostępnienia ich rybnickim ratownikom /17.06/, upłynął cały miesiąc.
Widać z tego, że nie tylko młyny sprawiedliwości, ale i biurokracji, mielą powoli.

Dobra wiadomość jest taka, że nie zawinił w tym rybnicki magistrat  i że wreszcie relacje pomiędzy darczyńcami a darbiorcami są uzgodnione
i obejmują realizację pozostałych celów akcji.
Druga dobra wiadomość, to opinia kierownika rybnickiej – i nie tylko – stacji pogotowia ratunkowego w Rybniku, pana Roberta Ostrowskiego wyrażona podczas przekazania termometrów, „ bardzo dobry sprzęt, najwyższej klasy, chciałbym mieć taki i na innych stacjach“.

Nic dodać, nic ująć.

Udostępnij podstronę