TURNIEJ KRÓLEWSKI

W zgodzie z tradycją Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika zapoczątkowaną w roku 1925, 30 maja 2021, na strzelnicy rybnickiego Bractwa, od godziny 15:00, odbędzie się

KRÓLEWSKI TURNIEJ STRZELECKI

W szlachetnej walce wiadomym się stanie, który z członków rybnickiego Bractwa, zdobędzie honorowy tytuł
Króla Kurkowego A.D. 2021, a którzy godni będą tytuły pierwszych Rycerzy Bractwa dzierżyć, tym samym o pomyślność, splendor, a takoż o rozwój Miasta naszego Rybnika, jak i Bractwa dla jego chwały pracującego, w roku 2021 szczególną dbałość czynić.

Jest także wolą Rady Starszych, by w tym tradycyjnym boju, w którym sprawdza się przyjaźń braterska i celność oka, towarzyszyły Wam i wspierały, Was żony a takoż rodzina rozliczna.

Udostępnij podstronę