WIELKA ŁAWA BRACKA

Wprawdzie Siostra nasza i wszyscy Bracia dostali imienne zaproszenia, ale godzi się przypomnieć, że 1 marca 2013 roku o godzinie 18:00 w apartamentach Brata Zbyszka przy ulicy Białych w Rybniku (dawne PRG), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków czyli Wielka Ława Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, w trybie zebrania sprawozdawczego.

Brat Hetman, wzywa do niezawodnego stawienia się na zgromadzeniu, przypominając, że obowiązuje gala mundurowa z wyczyszczonymi orderami i kulawkami, dobre samopoczucie oraz braterska wyrozumiałość dla Braci lubiących długo i kwieciście przemawiać.

Do zobaczenia.

Udostępnij podstronę