WYWIEŚ FLAGĘ NA DNI RYBNIKA

Braciom Kurkowym będącym obywatelami miasta Rybnika polecam, a pozostałych mieszkańców namawiam do wywieszenia flag miejskich podczas dni Rybnika /13-15 czerwca 2014/.

Flaga miasta Rybnika, jako jedno z rybnickich insygniów, jest symbolem jego wielowiekowej historii, zaś w jej barwie i znaku zawarta jest tradycja i obyczaj tej Ziemi, są historie jej mieszkańców którzy tutaj żyli i ją kształtowali.
Rybnik jest, a przynajmniej powinien być dla rodowitych rybniczan – a także tych którzy swój los z nim połączyli – miejscem szczególnym, miejscem godnym troski i właściwych zabiegów dla jego rozwoju, dla  dostatku i bezpieczeństwa jego obywateli. 
W tym mieście stawiałem pierwsze kroczki, uczyłem się, tu znalazłem swoją żonę, tu urodziły się nam dzieci, tutaj cieszyłem się z sukcesów, ale i przeżywałem gorycz porażek, na rybnickich cmentarzach pochowani są moi przodkowie i tutaj spodziewam się doczekać wnuków, które będą kontynuować moją służbę.
Rybnik nigdy nie był mi obojętny i tak już zostanie, a wywieszając flagę swojego miasta mówię wszystkim:

                             Jestem Obywatelem Rybnika i jestem z tego dumny.

                                                                                             Hetman Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

                                                                                                              Lech Gęborski


PS   moją osobistą flagę kupiłem w księgarni „orbita” na rynku za 20 zł

Udostępnij podstronę