Wznowienie działalności Strzelnicy

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia od dnia 19 kwietnia wznawiamy możliwość treningów dla członków Bractwa Kurkowego na strzelnicy w Jejkowicach.

Maksymalna grupa uczestników odbywających trening na strzelnicy nie może przekraczać 25 osób, z zachowaniem wszystkich zasad wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Pozostały nam do wykonania pewne prace porządkowe i remontowe. Harmonogram ich realizacji przedstawi Hetman lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Udostępnij podstronę