ZAPROSZENIE DO GŁOGÓWKA 28.08.2021

Bractwo Strzeleckie w Głogówku ma zaszczyt zaprosić na zawody strzeleckie
GŁOGÓWECKI STRZELEC AD 2021
które odbędą się w dniu 28 SIERPNIA 2021 r.
na Strzelnicy Sportowej Bractwa Strzeleckiego w Głogówku przy ul. Winiary 1 .

Program zawodów :
13.00 – zbiórka uczestników zawodów na strzelnicy
Poczęstunek ,zapisy ,sprawy organizacyjne
14.00- otwarcie zawodów
1.Strzelanie „ Głogówecki Strzelec AD 2021.
2. Strzelanie o Puchar Prezesa.
3. Strzelanie do kura.19:00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
Organizatorzy zapewniają uczestnikom imprezy poczęstunek.
Osoby towarzyszące prosimy o wpłatę 10 zł na posiłek.Prezes Bractwa Janusz Szkodziński 606958756

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
„STRZELANIE O PUCHAR PREZESA BS w GŁOGÓWKU”

 1. Cel zawodów:
  Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego
  Dobra zabawa
 2. Organizator Zawodów:
  Bractwo Strzeleckie w Głogówku
 3. Miejsce zawodów:
  Strzelnica Sportowa Bractwa Strzeleckiego w Głogówku ul. Winiary 1
 4. Termin zawodów:
  28 sierpień 2021 roku godzina 13.00
 5. Uczestnictwo :
  Do zawodów mogą przystępować wszyscy obecni na strzelaniu w dniu 28 sierpnia 2021 r.
  powyżej 16 roku życia
  Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
  bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
 6. Zgłoszenia:
  W dniu zawodów od godziny 13.00
 7. Zasady przeprowadzenia zawodów:
  Podczas zawodów wolno używać broni różnych typów, sprawnej technicznie, zgodnej z
  parametrami broni przewidzianej do konkurencji, która nie jest wyposażona w kolimatory,
  lunety, kompensatory i inne podobnie działające urządzenia.
  Zawodnicy używają własnej broni i amunicji lub broni i amunicji
  organizatora
  Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym do 10
  minut od ogłoszenia wstępnych rezultatów. Protesty te będą rozstrzygane na bieżąco jednak
  nie później niż do 15 minut od zakończenia konkurencji.
  Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu
  przewidzianego na protest są ostateczne.
  Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa karane będzie
  dyskwalifikacją.
  Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek elementów stroju stosowanego
  w strzeleckim sporcie wyczynowym (np. kurtka, spodnie , buty).
  W sprawach spornych innych jak wartości przestrzeliny organizator podejmie decyzją w
  porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP a o swojej decyzji powiadomi zainteresowanych.
  Podczas oficjalnej części zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród, itp.)zawodnika
  obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
 8. Eliminacje:
  Pistolet sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
  a) Tarcza sportowa ( TS-4 )
  b) Postawa dowolna
  b) Odległość – 25m
  c) Strzały 8 w czasie 5 minut
 9. Finał:
  Pistolet sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
  a) Tarcza sportowa ( TS-4 )
  b) Postawa dowolna
  b) Odległość – 25m
  d) Finał zostanie rozegrany w tz. Systemie Australijskim
 10. Klasyfikacja:
  Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
  zawodnika
  Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów przestrzelin z pięciostrzałowej serii
  Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji /ze względu na
  możliwość dokupowania dodatkowych tarcz w finale uczestniczyć można tylko raz, w razie
  zajęcia dwa razy miejsca w pierwszej 10 do finału przechodzi osoba z 11 miejsca/
  Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska tą samą ilość punktów o kolejności decyduje
  klasyfikacja zgodna z regulaminem PZSS
 11. Nagrody i wyróżnienia:
  Za zajęcie I miejsca: puchar, dyplom
  Za zajęcie II –III miejsca puchary ,dyplomy
 12. Opłata startowa:
  Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł z dowolną możliwością dokupowania
  konkurencji
  Podstawa opracowania:
  Regulamin opracowano na podstawie Regulaminów strzelań B.S w Głogówku
  Regulamin zatwierdzili:
  Prezes Bractwa – Janusz Szkodziński
  Król Bractwa Strzeleckiego w Głogówku – Michał Karel
  Kierownik Zawodów – Jacek Nalepa

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
STRZELANIE DO KURA

 1. Cel zawodów:
  Popularyzacja wielowiekowej tradycji strzeleckiej Bractw Kurkowych
  Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
  Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego
 2. Organizator Zawodów:
  Bractwo Strzeleckie w Głogówku
 3. Miejsce zawodów:
  Strzelnica Sportowa Bractwa Strzeleckiego w Głogówku ul. Winiary 1
 4. Termin zawodów:
  28 sierpień 2021 roku godzina 13,00
 5. Uczestnictwo :
  Do zawodów mogą przystępować wszyscy obecni na strzelaniu w dniu 08 maja bez ograniczeń.
  Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
  bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
 6. Zgłoszenia:
  W dniu zawodów od godziny 13.00
 7. Zasady przeprowadzenia zawodów:
  Strzelanie przeprowadzone z broni i amunicji organizatora
  Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa karane będzie
  dyskwalifikacją.
  Podczas oficjalnej części zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród, itp.) zawodnika
  obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
 8. Konkurencja:
  Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
  Celem jest oznaczone miejsce na żerdzi, na której stoi kur w odległości 10 m od strzelających.
  Strzelamy do żerdzi a nie do kura. Bezpośredni strzał do ptaka jest karany karą finansową w
  wysokości 50zł!
  Strzelający zgodnie z kolejnością na liście zapisów oddają po jednym strzale w każdej kolejce,
  strzelając w pozycji stojąc.
  Strzelanie jest powtarzane i odbywa się aż do momentu upadku kura
  Zwycięzcą zostaje osoba, po której strzale kur spadnie na ziemię, drugie miejsce przypada
  strzelcowi strzelającemu przed zwycięzcą, a trzecie osobie, która zgodnie z listą miała strzelać
  po zwycięzcy
 9. Nagrody i wyróżnienia:
  Za zajęcie I miejsca: kur ozdobny, dyplom
  Za zajęcie II i III miejsca dyplomy ,prezenty
 10. Opłata startowa:
  Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 10 zł( dziesięć zł) bez możliwości dokupowania
  konkurencji
  Podstawa opracowania:
  Regulamin opracowano na podstawie Regulaminów strzelań Okręgu Śląskiego
  Regulamin zatwierdzili:
  Prezes Bractwa – Janusz Szkodziński
  Król Bractwa Strzeleckiego w Głogówku – Michał Karel
  Kierownik Zawodów – Jacek Nalepa

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
„ GŁOGÓWECKI STRZELEC A.D. 2021”

 1. Cel zawodów:
  Wyłonienie najlepszego strzelca z pośród Braci przybyłych na strzelanie
  Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
  Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego
 2. Organizator Zawodów:
  Bractwo Strzeleckie w Głogówku
 3. Miejsce zawodów:
  Strzelnica Sportowa Bractwa Strzeleckiego w Głogówku ul. Winiary 1
 4. Termin zawodów:
  28 sierpień 2021 roku godzina 13.00
 5. Uczestnictwo :
  Do zawodów mogą przystępować tylko Siostry i Bracia Kurkowi
  Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
  bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
 6. Zgłoszenia:
  W dniu zawodów od godziny 13.00
 7. Zasady przeprowadzenia zawodów:
  Podczas zawodów wolno używać broni różnych typów, sprawnej technicznie, zgodnej z
  parametrami broni przewidzianej do konkurencji, która nie jest wyposażona w kolimatory,
  lunety, kompensatory i inne podobnie działające urządzenia.
  Zawodnicy używają własnej broni i amunicji lub broni i amunicji
  organizatora
  Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym do 10
  minut od ogłoszenia wstępnych rezultatów. Protesty te będą rozstrzygane na bieżąco jednak
  nie później niż do 15 minut od zakończenia konkurencji.
  Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu
  przewidzianego na protest są ostateczne.
  Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa karane będzie
  dyskwalifikacją.
  Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek elementów stroju stosowanego
  w strzeleckim sporcie wyczynowym (np. kurtka, spodnie , buty).
  W sprawach spornych innych jak wartości przestrzeliny organizator podejmie decyzją w
  porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP a o swojej decyzji powiadomi zainteresowanych.
  Podczas oficjalnej części zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród, itp.)zawodnika
  obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
 8. Eliminacje:
  Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
  a) Tarcza TS-1
  b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów
  b) Odległość – 50m
  c) 8 strzałów w tym 5 najlepszych ocenianych w czasie 5 minut
 9. Finał:
  Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm ( wylosowany ze stojaka )
  a) Tarcza TS-1
  b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów.
  c) Odległość – 50 m
  d) Jeden strzał do tarczy w czasie nieograniczonym
 10. Klasyfikacja:
  Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na płeć zawodnika
  Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z
  ośmiostrzałowej serii
  Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji
  Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska tą samą ilość punktów o kolejności decyduje
  klasyfikacja zgodna z regulaminem PZSS
 11. Nagrody i wyróżnienia:
  Za zajęcie I miejsca: ręcznie rzeźbiona statuetka Głogóweckiego Strzelca A.D. 2021, dyplom
  Za zajęcie II –III miejsca :pamiątkowe puchary i dyplomy.
  Za zajęcie IV-VI miejsca dyplomy.
 12. Opłata startowa:
  Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł). Nie ma możliwości
  dokupowania konkurencji
  Podstawa opracowania:
  Regulamin opracowano na podstawie Regulaminów Strzelań Okręgu Śląskiego ZKBS przyjętych
  na NZD OŚ 28.02.2012r. w Tarnowskich Górach
  Regulamin zatwierdzili:
  Prezes Bractwa – Janusz Szkodziński
  Król Bractwa Strzeleckiego w Głogówku – Michał Karel
  Kierownik Zawodów – Jacek Nalepa

Udostępnij podstronę