ZAPROSZENIE HETMAŃSKIE

W trosce o majątek Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, Hetman wzywa szanowne Siostry i Braci do stawienia się w dniach od 24 do 28 lipca 2017 na strzelnicę bracką w Jejkowicach w celu dokonania niezbędnych prac remontowych i porządkowych, które to przewidziano na okres wakacyjny. Prace we wskazanych dniach rozpoczynać się będą od godz. 16:00. W miarę swoich możliwości czasowych, można wybrać któreś z dni lub dzień powiadamiając o tym Hetmana za pomocą sms`a.  Wiedza, kto będzie i kiedy, pozwoli na efektywne zaplanowanie prac.

Udostępnij podstronę