ZDARZYŁO SIĘ W MARCU 2013

Marzec, to pierwszy intensywny w zdarzenia miesiąc roku 2013. I tak w kolejności :

  • WIELKA ŁAWA BRACTWA oceniła pracę Rady Starszych w roku 2012. Potwierdziła zasadność wszystkich działań w oparciu o sprawozdanie Rady które przedstawił Hetman, oraz kompleksową kontrolę Komisji Rewizyjnej przedstawioną przez jej Przewodniczącego. Jednym z ustaleń, jest wprowadzenie poprawki do regulaminu obierania Króla Kurkowego, dopuszczającej jego wyłonienie również poprzez rywalizację strzelecką podczas “Strzelania Królewskiego”. Dotychczas, ta rywalizacja strzelecka wyłaniała wyłącznie honorową asystę Króla, czyli Jego Rycerzy.
  • STRZELBA PRAKTYCZNA to nowa u nas konkurencja strzelecka mająca uzupełnić – podstawowe u nas –  współzawodnictwo w strzelaniu z broni czarnoprochowej. Bardzo dynamiczna i ciekawa, polega na pokonywaniu parkurów w których rozmieszczono cele, które należy trafić za pomocą strzelby śrutem lub breneką. Liczy się celność i czas. Tabelę wyników znajdziecie jak zwykle na podstronie „komunikaty”
  • RYBNICKIE SPOTKANIA CZARNOPROCHOWE to już 9 rok tej imprezy organizowanej przez rybnickie Bractwo. Odbywała się w wielu miejscach, począwszy od strzelnicy LOK na Paruszowcu, poprzez strzelnicę kopalni ”Anna”, strzelnicę żorskiego Bractwa na „Dębinie”. Od trzech lat realizujemy ją na naszej, pięknej strzelnicy w Jejkowicach.  Odbywa się z reguły w każdą ostatnią niedzielę miesiąca i jest otwarta dla każdego pasjonata broni czarnoprochowej.
  • KARABIN/PISTOLET PRAKTYCZNY to kolejna, – już drugi rok – realizowana przez nas impreza strzelecka. Polega na strzelaniu z broni małokalibrowej w trzech postawach, do celów umieszczonych w różnych odległościach. I w tym przypadku, umiejętności strzeleckie ocenia się pod kątem celności oraz czasu. Ta impreza jest również otwarta dla wszystkich chętnych.
Udostępnij podstronę